Verzuimbegeleiding

 

Verzuimbegeleiding blijft een belangrijk aandachtspunt. Alle betrokkenen hebben immers baat bij een snelle terugkeer van uw verzuimende medewerker(s) in het arbeidsproces. Resultaatgerichte verzuimbegeleiding wordt gerealiseerd door een optimale samenwerking en afstemming tussen de werkgever, medewerker en uw arbodienst.

 

Bij Regiopoortwachter Middenzuid is de arbeidskundig casemanager het vaste aanspreekpunt voor leidinggevenden en medewerkers van onze opdrachtgevers, voor alle zaken op het gebied van arbo en gezondheid. Zij is bekend met de bedrijven waarvoor gewerkt wordt, met de contactpersoon, de cultuur en de aard van de werkzaamheden van het bedrijf.

 

Bij verzuim neemt de arbeidskundig casemanager contact op met zieke werknemers en leidinggevenden en schakelt zo nodig de bedrijfsarts in. De rol van deze professional is zeer belangrijk in de hele aanpak van preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Naast informatie inwinnen bij de verzuimende medewerker, kan de arbeidskundig casemanager  ook worden betrokken bij verschillende overlegvormen op allerlei niveaus bij de opdrachtgever, eventueel aangevuld met de bedrijfsarts.

 

Ervaring leert dat de meerderheid van de verzuimende medewerkers na een paar dagen al weer het werk hebben hervat. Na 2 weken, is van de mensen die zich hebben ziek gemeld, nog maar zo’n 15% ziek. Dit betekent ook dat de rol van de leidinggevende verandert gedurende het tijdpad. Regiopoortwachter Middenzuid biedt verzuimbegeleiding aan die is afgestemd op de behoeften en wensen van de organisatie en die Poortwachterproof is.

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0183 - 73 07 20.

Contact

Papland 4a

    4206 CL Gorinchem

 

Telefoon: 0 (+31) 183 - 73 07 20

E-mail: info@rpwmz.nl

STUUR EEN BERICHT

Copyright Regiopoortwachters.nl 2021